Правила акції

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ВІД ТМ «Перший Хліб»™ (ДАЛІ — ПРАВИЛА Й АКЦІЯ ВІДПОВІДНО) 

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЦІ АКЦІЇ 

1.1. Організатором і Замовником рекламної Акції є Акціонерне Товариство «Чернівецький Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ – 03293304), що знаходиться за адресою: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 223,(далі – Організатор)

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

 2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції торгової марки «Перший Хліб» (далі — «Перший Хліб»™), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. 

2.2. Офіційні правила рекламної Акції розміщуються на сайті https://hlib.cv.ua/ (далі – Сайт) у межах строку проведення Акції.

2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: 

  • на стікері з написом «Акція» на продукції, яка бере участь в Акції та зазначена у п. 3.6. цих Правил.

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ «Перший Хліб» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2.4. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 

2.5. У разі придбання продукції, що вказана в п 3.6. цих Правил зі спеціальним стікером з написом «Акція» така продукція дає право на участь в Акції лише в строк проведення Акції. 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для учасників Акції з метою рекламування Акційної продукції Організатора Акції. Придбання акційної продукції торгової марки «Перший Хліб» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції. 

3.2. Акція діє в період з 15.05.21 р. – 15.06.21 р. включно (далі – Строк проведення акції). Реєстрація в Акції відбувається до 23:59:00 за Київським часом 15.06.20 року. 3.3. Згідно Ст. 8 Закону України «Про рекламу» Організатор залишає за собою право змінювати період проведення акції без попереднього повідомлення учасників. 

3.5. Акційною продукцією є продукція під ТМ «Перший Хліб», зазначена у п. 3.6. цих Правил зі спеціальним стікером з написом «Акція» (сукупно далі іменується – Акційна продукція. Продукція, зазначена у п. 3.6. цих Правил зі спеціальним стікером з написом «Акція», що не містить з технічних причин Акційного коду, не вважається Акційною та не бере участь в Акції. 

3.6. Акційною продукцією є наступна продукція під ТМ «Перший Хліб»: 

3.6.1. Батон Звичайний нарізаний

3.6.2. Батон Гірчичний нарізаний

3.6.3. Батон Молочний нарізаний

3.6.4. Хліб Житнє диво

3.6.5. Хліб Щедрість

3.6.6. Хліб Алчевський упакований

3.6.7. Хліб Алчевський нарізаний

3.6.8. Хліб Бородинський упакований

3.7. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети. 

3.8. В акції бере участь продукція, вказана в пункті 3.6 цип правил, зі спеціальним стікером з написом «Акція». Претензії щодо відсутності або пошкодження вищевказаного Акційного коду в продукції не приймаються. 

3.11. Вартість Акційної продукції не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ «Перший Хліб». Таким чином, купуючи Акційну продукцію, Учасник Акції не вносить жодної додаткової оплати за участь в Акції. 

4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

4.1. Участь в Акції можуть брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які проживають на Території проведення Акції (далі – Учасник або Учасники), які володіють або на законних підставах використовують номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 4.4. цих Правил, та які у межах Строку проведення Акції здійснили покупку Акційної продукції, що вказана в п. 3.6. Правил, та повністю погодились з умовами цих Правил. Територією проведення акції є територія України, окрім тимчасово окупованих територій, територій проведення ООС та АР Крим.

4.2. Учасниками Акції вважаються особи, які протягом Строку проведення Акції придбали Акційну продукцію та належним чином виконали всі вимоги цих Правил.

4.3. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь: 

  • працівники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей; 
  • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «Перший Хліб» та члени їхніх сімей; 
  • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей; 
  • іноземці та особи без громадянства.

4.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами, а також надає згоду Виконавцю, Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником дій, згідно вимогам розділу 5 Правил.

4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання подарунків Акції. 

4.8. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

  • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
  • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
  • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
  • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції; 

4.9. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право відсторонити від участі в Акції або відмовити у врученні Подарунку, якщо Учасник Акції:

  • не повністю або неналежним чином виконує умови участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, протягом Строку проведення Акції, необхідно здійснити дії в наступній послідовності:

5.1.1. Придбати будь-яку продукцію «Перший Хліб»™ від 50 грн в фірмових крамницях «Перший Хліб»™, з якої має бути хоча б одна позиція з акційної продукції з перелічених в пункті 3.6 цих Правил; 

5.1.2. На чеку написати свою контактну інформацію: ПІБ та номер телефону;

5.1.3 Залишити чек в спеціальній коробці в торговій точці.

5.1.4. Учасник може приймати участь в акції необмежену кількість разів.

5.2. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, протягом Строку проведення Акції, необхідно здійснити дії в наступній послідовності:

5.2.2. Придбати акційну продукцію з перелічених в пункті 3.6 цих Правил.

5.2.3. Створити будь-яку страву за участю акційного хліба (наприклад, бутерброд, сендвіч, сухарики тощо).

5.2.4. Викласти фото шедевра так, щоб було видно упаковку акційного хліба, на свою сторінку в Facebook, поставити в пості хештег #АкціяПершийХліб.

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

6.1. Подарунковий фонд Акції складається з: 

6.1.1. Подарунок №1 – бутербродниця Tefal – 3 (за виконання умов, викладених в пункті 5.1) + 1 штука (за виконання умов акції, викладених в пункті 5.2), далі – Подарунок №1. 

6.1.2. Подарунок №2 – брендовані еко-сумки від ТМ “Перший Хліб”  – 50 (за виконання умов, викладених в пункті 5.1) + 3 штуки (за виконання умов, викладених в пункті 5.2),далі Подарунок №2.

6.2. Кількість Подарунків обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Подарунків може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил. 

6.3. Характеристики Подарунків, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Подарунків може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. За якість та технічні характеристики Подарунків відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Подарунки можуть не відповідати очікуванням Учасників. 

6.4. Подарунковий фонд формується виключно за рахунок Організатора Акції та з метою надання Подарунків Учасникам Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції.

6.5. Усі Подарунки Акції є власністю Організатора Акції до моменту їх вручення Учасникам Акції, які мають право на отримання Подарунків Акції. 

6.6. Грошовий еквівалент Подарунків не нараховується та не виплачується. Всі Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків. 

6.7. Подарунки можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. 

6.8. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати Подарунковий Фонд Акції та/або окремих видів подарунків, або включити в Акцію інші Подарунки, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції. 

6.9. Учасник Акції, отримуючи відповідний Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є доходом цього Учасника та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утримання з них 5 податку згідно з вимогами діючого законодавства України. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції. 

6.10.Оподаткування Подарунків Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за вручення Подарунків Акції та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням Подарунків несе Організатор. 

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ 

7.1. Право на отримання Подарунків Акції набувають: 

7.1.1. Право на отримання Подарунку №1 – Учасники Акції, які згідно з цими Правилами стали під номером 1,2,3 за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org».

7.1.2. Право на отримання Подарунку №2 – Учасник Акції, який згідно з цими Правилами став під номерами з 4 по 53 номер  за результатами випадкової  вибірки за допомогою ресурсу «random.org» .

7.2. Днем визначення Учасника, який має право на отримання Подарунків №1 і 2 є 21.06.2021. 

7.3. Визначення Учасника, який має право на отримання Подарунків №1 і 2, відбувається у наступному порядку: 

7.3.1. Виконавець формує базу коректних Акційних чеків. До бази даних включаються всі Акційні чеки, на яких вказано коректну інформацію, які здійснили покупку і залишили чек в спеціальній коробці згідно п 5. 

7.3.2. У відповідний день згідно з п. 7.7. цих Правил серед бази даних по кожній торгівельній точці за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org» визначаються учасники шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 50 (п’ятдесяти трьох) Учасників які мають право на отримання Подарунків №1,2, які виконали всі умови участі в Акції.

7.4.3. Учасники, що були визначені першими 53-ма за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org» , набувають право на отримання Подарунків №1,2 у випадку виконання всіх умов, визначених цими Правилами для отримання такого Подарунку. 

7.8. Виконавець/Організатор запрошує Учасника в пункт видачі подарунків, який буде розміщено в одній з торгових точок фірмової мережі на території м. Чернівці. Для видачі подарунку переможцю необхідно відповісти на дзвінок на телефонний номер, вказаний на чеку та підтвердити факт купівлі продукції в фірмовій мережі.

7.9. Повідомлення про те, що Учасник набув право на отримання Подарунків №1,2 здійснюється протягом трьох робочих днів за допомогою телефонного дзвінка для надання йому роз’яснень щодо порядку отримання подарунку.

7.10. Якщо Виконавець із причин, які не залежать від нього, не може зв’язатися із Учасником, що має право на отримання Подарунку №1 та/або Подарунку №2, за допомогою дзвінка на його мобільний номер або такий Учасник відмовиться від отримання відповідного подарунку, або якщо такого Учасника буде визнано особою, що не має права брати участі в Акції (згідно з цими Правилами), така особа позбавляється права на отримання подарунку. 

7.11. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів.

7.12. У разі неможливості отримання Подарунків Акції, вони визначаються незатребуваними і Організатор має право розпорядитися ними на власний розсуд.

 7.13. Інформація про Учасників, які мають право на отримання Подарунку №1 або Подарунку №2, публікується на Сайті та на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/pershyjhlib

7.14.Всі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають. 7.15.Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними. 

8. ОБМЕЖЕННЯ 

8.1. Одна особа має право приймати  необмежену кількість разів участь в акції.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. 

9.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних. 

9.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМ. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих подарунків/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабельному телебаченню, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції. 

9.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. 9.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам повідомляється: 

9.5.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор; 

9.5.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

9.5.3. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних; 

9.5.4. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 

9.5.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.5.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 

9.5.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.5.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних; 

9.5.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків; 9.5.8. Учасники, які отримали право одержати відповідний Подарунок, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/ або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.